1
Cách trồng cây sứ trong chậu không hề khó. Theo nghiên cứu về dinh dưỡng của các loại lan nhìn chung lan cần cung cấp khoảng thirteen loại chất dinh dưỡng khoáng và thuộc các nhóm, đa, trung và vi lượng. Dinh dưỡng đa lượng gồm Đạm (N), Lân (P) và Kali (Okay). Dinh dưỡng trung lượng gồm Lưu huỳnh (S), Mag

Comments

    Submit a Comment
     Name : 
Who Upvoted this Story

Instant Bookmarking Sites