1
Nhược điểm của Bảo Bình là sợ phiền toái và ham chơi nên thường ít để tâm đến người khác.
Về điểm này, Kiếp Sát đồng nghĩa với Thiên Không, Lưu Hà, Hỏa Linh, Địa Không, Địa Kiếp.

Comments

Who Upvoted this Story