1
Để khắc phục vấn đề này yêu cầu người thợ phải kiểm tra gas bằng đồng hồ đo áp suất để tìm ra nguyên nhân của bệnh.

Comments

Who Upvoted this Story